Vakanties en feestdagen

Voor sommige overeenkomsten heb je informatie over de schoolvakantieweken nodig. Samen met de nationale feestdagen staan ze in het vakantierooster 2018

SPOM Kinderopvang is op de nationale feestdagen gesloten. Dit betekent voor al onze locaties de volgende sluitingsdata in 2018:

  • Nieuwjaarsdag op maandag 1 januari
  • Tweede Paasdag op maandag 2 april
  • Koningsdag op vrijdag 27 april
  • Hemelvaart op donderdag 10 mei
  • Tweede Pinksterdag op maandag 21 mei
  • Eerste Kerstdag op dinsdag 25 december
  • Tweede Kerstdag op woensdag 26 december

 

Overige vakantieweken

De werkgroep ‘Regionaal Vakantierooster’ stelt elk jaar de vakantieweken vast voor het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs in de regio. Wij volgen in principe het rooster voor het primair onderwijs wat betreft de vakantieopvang bij de buitenschoolse opvang. Wanneer op basis van dit rooster er een vakantieweek voor de basisschool is, stellen wij de bso de hele dag open voor kinderen met een 52 weken, een 48 weken en een vakantiewekenovereenkomst.

Ouders met kinderen met een 40 weken overeenkomst kunnen in deze weken, op basis van het incidentele tarief, extra opvang afnemen. Omdat onze locaties over twee gemeenten verspreid zijn, kan het voorkomen dat gemeenten of scholen verschillende vakantieweken vaststellen. Daar waar een gemeente/school een ander rooster hanteert, volgt de gekoppelde bso locatie dit rooster. Wanneer hiermee het aantal van 12 weken wordt overschreden, kunnen ouders, op basis van het incidentele tarief, de extra dagen afnemen.

Kerstvakantie
Tot en met 5 januari

Carnavalsvakantie
12 tot en met 16 februari

Meivakantie
27 april tot en met 11 mei

Zomervakantie
9 juli tot en met 17 augustus

Herfstvakantie
15 tot en met 19 oktober

Kerstvakantie
24 december 2018 tot en met 4 januari 2019

Share This