Organisatie

Er bevinden zich 5 peutergroepen in de gemeente Druten en 7 peutergroepen in de gemeente West Maas en Waal. In beide gemeenten samen bezoeken ongeveer 400 peuters gemiddeld twee maal per week een peutergroep als belangrijke voorbereiding voor de kinderen op de basisschool. De peutergroepen stellen zich ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, ontplooiing en opvoeding van peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.
Dit doen zij door optimale mogelijkheden te bieden om te spelen, te ontwikkelen en andere peuters te ontmoeten, onder deskundige leiding in een voor hen verantwoorde omgeving in de buurt of kern waar de peuters en hun ouders wonen.

VVE Beleid

In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), wordt op alle SPOM Peutergroepen gewerkt met een gecertificeerd VVE-programma, Uk & Puk. Voor kinderen met een taalachterstand is er een extra taalstimuleringsprogramma mogelijk op twee extra dagdelen.

Op deze site vindt u algemene informatie over het beleid en over de afzonderlijke SPOM Peutergroepen in beide gemeenten.
Heeft u een vraag dan kunt u deze via het contactformulier op deze site stellen.

Share This