Missie en visie

De missie van SPOM Peuterspeelzalen geeft richting aan de keuzes die we maken, geeft bestaansrecht. Het maakt duidelijk waar we voor staan en waar we voor gaan. De SPOM peuterspeelzalen kiezen er voor om de kernwaarden van de Stichting SPOM (in de komende jaren) als een moreel kompas te gebruiken bij het vormgeven van het (pedagogisch) beleid.

Het gaat om de volgende kernwaarden:

1. Solidariteit
2. Transparantie
3. Ontwikkelingsgerichtheid
4. Eigenaarschap
5. Resultaatgerichtheid

Deze kernwaarden zijn vertaald in het pedagogisch beleid van de Peuterspeelzalen Druten en van de Peuterspeelzalen West Maas en Waal.

SPOM peuterspeelzalen streeft naar een organisatie waar communicatie en samenwerking tussen ouders, medewerkers, directies en alle andere betrokkenen centraal staat.

Share This