Informatie West Maas en Waal

Informatie

Diverse informatie en protocollen met betrekking tot de locaties voor peuterwerk in de gemeente West Maas en Waal treft u hiernaast aan. Deze documenten zijn ook in te zien op de locaties.

VVE in West Maas en Waal

Op alle SPOM Peutergroepen in de gemeente West Maas en Waal wordt vanaf 2010 gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Uk & Puk is een totaal programma dat bewust en gericht werkt aan het stimuleren van de totale ontwikkeling van kinderen.

Wanneer kinderen een VVE-indicatie krijgen is er sprake van een achterstand in taal & spraakontwikkeling. Het kan zijn dat de VVE-peuter voldoende baat heeft bij een intensief taalaanbod gedurende vier dagdelen op een VVE- peutergroep. Op deze manier is er extra tijd en aandacht voor de taal- en spraakontwikkeling en wordt getracht de taalachterstand zo veel mogelijk in te lopen, nog voor het dat het kind naar het basisonderwijs gaat.

 

Share This