Informatie

Via de keuze onder op deze pagina, kunt u de diverse beleidsplannen, protocollen en formulieren vinden van de peutergroepen in de gemeente Druten en West Maas en Waal.

Het is de bedoeling om het beleid met betrekking tot de peutergroepen, waaronder het pedagogisch beleid, in de nabije toekomst zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en daar, waar dit mogelijk is, als één beleidsplan of protocol aan u te presenteren. De peutergroepen in de gemeenten Druten en West Maas en Waal hebben echter een verschillende achtergrond waardoor sommige beleidsplannen en protocollen net iets anders van opzet kunnen zijn.

Bij het opstellen van het pedagogisch beleid wordt de afstemming gezocht met de pedagogische visie van de scholen van SPOM. Alle beleidsplannen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Heeft u een vraag over het beleid van de peutergroepen, dan kunt u deze via het contactformulier elders op deze site, stellen.

Share This