College van bestuur

Het College van Bestuur van de stichting SPOM Kinderopvang bestaat uit één persoon: mevrouw L. van Meegen, de voorzitter College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur liggen vast in de statuten. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de koers en de kwaliteit van de organisatie, voor het strategisch beleid, het integraal meerjarenbeleid, voor de interne en externe communicatie en het behartigt de belangen van de stichting. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De voorzitter van het College van Bestuur is de leidinggevende van de clustermanagers. De clustermanagers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de locaties en hebben een adviserende en beleidsvoorbereidende rol. De clustermanagers zijn de  direct leidinggevenden van de pedagogisch medewerkers.

Share This