KDV + PGR De Kubus (IKC) Druten

Welkom bij het kinderdagverblijf en de peutergroep van IKC De Kubus

Het moment dat uw kind naar het KDV of de peutergroep gaat is een hele stap. Daarom doen wij er alles aan om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat u, uw kind en  pedagogische medewerkers snel met elkaar vertrouwd raken.

IKC De Kubus

Het kinderdagverblijf en de peutergroep van IKC De Kubus zijn onderdeel van Integraal Kindcentrum De Kubus (IKC). In dit IKC hebben ook een basisschool, buitenschoolse opvang, en de muziekschool een volwaardige plaats. Het IKC is een voorziening waar zij gedurende de dag komen om te leren en te spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Uw kind kind staat voorop. Wij creëren de juiste voorwaarden zodat elk kind zich welkom, gezien en gehoord voelt. Onze opvang kenmerkt zich door de persoonlijke aandacht, sfeervolle groepen, uitdagende buitenspeelruimte en professionaliteit . We stimuleren een veelzijdige ontwikkeling door een breed aanbod van activiteiten aan te bieden. We letten daarbij goed op wat uw kind wil en kan.

We bieden een veilige en uitdagende speel-, leer- en werkomgeving met ervaren en betrokken medewerkers.. Er is een prachtige, ruime buitenspeelplaats met een natuurlijke doe- en ontdektuin, dierenverblijf en uitdagende hoeken, waar naar hartenlust gespeeld kan worden. Binnen maken we alleen gebruik van ruimtes op de begane grond, die zo zijn ingericht dat er voor ieder kind wat te ontdekken en te leren valt.

Kinderdagverblijf De Kubus

Ons kleinschalig kinderdagverblijf heeft 2 verticale groepen “De Zon en De Ster”, waar kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen. Daarnaast hebben we een aparte peutergroep  “De Maan”, waar kinderen vanaf 3 jaar  spelen. Op deze groep zijn er uitdagende materialen en wordt er gezorgd voor een leeftijdsadequaat aanbod. Maar ook extra ontwikkelingsstimulering, waardoor uw kind zo kansrijk mogelijk kan starten op de basisschool.

VVE-Peutergroep De Kubus (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Ook hebben we een VVE- peutergroep (voorheen peuterspeelzaal genoemd) waar kinderen tussen de  2-4 jaar gedurende  schoolweken terecht kunnen. PGR De Kubus is een VVE-locatie. Het Uk&Puk programma loopt als een rode draad door het dagdeel. Kinderen met een taal/spraak achterstand krijgen de mogelijkheid om 2 extra dagdelen naar de peutergroep te komen zodat zij een extra taalaanbod krijgen en goed voorbereid naar de basisschool gaan.  De peutergroep is alle ochtenden en alle middagen geopend. Een ochtenddeel duurt 3 uur, het middagdeel duurt 2 uur.

Babybeleid in het kinderdagverblijf

Voor baby’s hebben we een speciaal beleid ontwikkeld met als belangrijkste punt, het rustig en aandachtig bezig zijn met baby’s. Uw baby wordt verzorgd door twee vaste pedagogisch medewerkers. Zij leren uw kind goed kennen en kunnen signalen snel op pikken. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk het ritme van thuis aan te houden. Ook zorgen we voor een aantrekkelijke en rustige omgeving met rijke materialen waarin uw baby de wereld om hem heen kan ontdekken.

Ouderportaal

We vinden het belangrijk goed overleg en contact te hebben met ouders en overleggen veel. Recente zijn we gestart met het ouderportaal waarin u op de hoogte wordt gehouden over het wel en wee van uw kind. Via het ouderportaal kunt u ook ruilingen, afmeldingen e.d. doorgeven of aanvragen. Ook kunt u dagelijkse bijzonderheden van uw kind doorgeven of ontvangt u regelmatig een leuke foto met een update van uw kind.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over het kinderdagverblijf of de peutergroep kunt u terecht bij onze pedagogisch medewerkers. We zijn telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden via 0487-512750 en via email kdv@dekubus.nl of psz@dekubus.nl.

Voor algemene informatie of vragen over uw overeenkomst kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur terecht bij de afdeling klantrelaties, 024-3822639 of klantrelaties@stichtingspom.nl

Adres

Irenestraat 3
6651XK Druten
T: 0487-512750

LRK

218355178

Contact

kdv@dekubus.nl                                                                                                                                                                              psz@dekubus.nl

Openingstijden

KDV : 7.30 uur tot 18.30 uur m.u.v. feestdagen                                                                                                                                               PGR : alle ochtenden en alle middagen in schoolweken

GGD Inspectierapport

Klik hier om de GGD Inspectierapporten te bekijken.

Documenten

 

Ook op dit adres

Basisschool de Kubus
BSO De Kubus

Share This