PGR De Harlekijn – Deest

  • Samenwerking met basisschool ‘t Klòsterhûfke
  • Rijke speelhoeken
  • VVE-locatie

VVE-Peutergroep De Harlekijn is gehuisvest in basisschool ‘t Klosterhûfke in Deest. De peutergroep biedt vier ochtenden in de week opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Op twee dagdelen zijn twee gediplomeerde medewerkers werkzaam met een groep van maximaal 16 kinderen. Op de twee andere dagdelen staat er één beroepskracht op de groep die ondersteund wordt door een vrijwilliger. Op die dagdelen bestaat de groep uit maximaal 8 peuters.

Er wordt gebruik gemaakt van een groepsruimte binnen de school. Deze ruimte is ingedeeld in rijke speelhoeken. De buitenspeelplaats is in het verlengde van deze groepsruimte. Op deze peutergroep wordt Vroeg en Voorschoolse Educatie  (VVE ) aangeboden. 

De huisvesting in basisschool ‘t Klosterhûfke bevordert de samenwerking in het kader van de doorgaande leerlijn. De peuters krijgen bij ons de kans om een zo goed mogelijke start te maken op de basisschool.

 

Adres

Kloosterhof 30
6653 AM Deest
T: 06 29133653

LRK

234221604

Clustermanager

Monique Janssen
E: m.janssen@spommaasenwaal.nl

Openingstijden

Alle schoolweken:
ma-woe-do-vrij ochtend 8.45-11.15 uur

GGD Inspectie

Klik hier voor het meest recente Inspectierapport.

Documenten

 

Ook op dit adres

Basisschool ‘t Klòsterhûfke

Share This