PGR De Biebelebons (IKC) – Druten

  • VVE-locatie
  • 4 groepen van maximaal 16 kinderen
  • Samen met het basisonderwijs en de BSO onder één dak in een Integraal Kind Centrum (IKC)

Peutergroep De Biebelebons is 8 dagdelen per week open voor kinderen van 2 tot 4 jaar. We schenken veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkelingen van onze peuters. We bieden Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool. Peuters met een taalachterstand komen in aanmerking voor een aanbod van 4 dagdelen per week.

PGR De Biebelebons is onderdeel van het integraal kindcentrum De Appelhof. Samen met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang van De Appelhof werken wij intensief samen met als gezamenlijk doel om het kind centraal te stellen en de doorgaande lijn te waarborgen.

De peutergroep maakt gebruik van een groepsruimte binnen de school en een omheind gedeelte van de buitenruimte van het IKC.

Adres

Postelkamp 2
6652BE Druten
T: 06 29741777

LRK

102188798

Clustermanager

Monique Janssen
E: m.janssen@spommaasenwaal.nl

Openingstijden

Alle schoolweken:
ochtenden 8.30 uur -11.00 uur
ma-woe-vrij middag 13.00 uur -15.30 uur

GGD Inspectie

Klik hier om het meest recente GGD inspectierapport in te zien.

Documenten

 

Ook op dit adres

Basisschool de Appelhof
BSO De Appelhof

Share This