BSO Beneden-Leeuwen

Welkom

Onze BSO is gevestigd in basschool De Leeuwenkuil. We hebben plezier in het feit dat we medio mei onze nieuwe ruimtes in het nieuwe KC Beneden-Leeuwen betrekken! Wij bieden voorschoolse opvang, naschoolse opvang én vakantieopvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De naschoolse opvang bestaat uit twee groepen; De Blixem en De Regenboog. Wij bieden alle dagen buitenschoolse opvang aan, dus ook op woensdagmiddag en vrijdag (eventueel de hele dag). Wij bieden op deze locatie opvang aan kinderen van zowel OBS De Wijzer als BS De Leeuwenkuil in Beneden-Leeuwen. Opvang van kinderen van andere scholen uit omringende dorpen alleen op aanvraag.

Op weg naar een Kind Centrum (KC) 

Onze BSO zal vanaf medio mei deel uitmaken van het nieuwe Kind Centrum (KC) in Beneden-Leeuwen, dat in 2019 gereed zal zijn. In dit KC hebben het basisonderwijs, de kinderopvang (peutergroep, kinderdagverblijf en BSO) en het Pax junior college een volwaardige plaats. Het KC is een voorziening waar kinderen gedurende de dag komen om te leren en te spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Buitenschoolse opvang

De BSO kent twee basisgroepen, namelijk De Blixem voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en De Regenboog voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Op beide groepen zijn er uitdagende materialen en wordt er gezorgd voor een leeftijdsadequaat aanbod. Alle kinderen starten op hun eigen basisgroep, eten daar fruit en drinken daar en kunnen daarna besluiten om bijvoorbeeld deel te nemen aan een activiteit op de andere groep.

Voorschoolse opvang

Tijdens schoolweken bieden wij alle dagen voorschoolse opvang. Aangezien de kinderen door onze medewerkers naar school gebracht worden, bieden wij alleen voorschoolse opvang aan kinderen die het basisonderwijs in Beneden-Leeuwen bezoeken.

Mocht u informatie willen hebben over de buitenschoolse opvang of uw kind voor deze opvang aanmelden dan kunt u contact opnemen met onze afdeling klantrelaties, klantrelaties@stichtingspom.nl.

Adres

Azaleastraat 1
6658 XP Beneden-Leeuwen
T: 06 13851888

LRK

BSO 230 566 066
VSO 309 330 713

Clustermanager

Monique van Ginneken
E: m.vanginneken@spomkinderopvang.nl

Openingstijden

Na schooltijd tot 18.30
Tijdens vakanties:
7.30 uur tot 18.30 uur

Documenten

 

GGD Inspectierapporten

Klik hier om het meest actuele GGD Inspectierapport van onze BSO locatie in te zien.

Klik hier om het meest actuele GGD Inspectierapport van onze VSO locatie in te zien.

Ook op dit adres

Basisschool De Leeuwenkuil
Samenwerking met basisschool De Wijzer

Share This