BSO Beneden-Leeuwen

Welkom

Onze BSO is gevestigd in basisschool De Leeuwenkuil. Wij bieden voorschoolse opvang, naschoolse opvang én vakantieopvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij bieden alle dagen buitenschoolse opvang aan, dus ook op woensdagmiddag en vrijdag. Wij bieden op deze locatie opvang aan kinderen van zowel OBS De Wijzer als BS De Leeuwenkuil in Beneden-Leeuwen. Opvang van kinderen van andere scholen uit omringende dorpen alleen op aanvraag.

Op weg naar een Integraal Kind Centrum (IKC) 

Onze BSO gaat deel uitmaken van het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) in Beneden-Leeuwen, dat in 2019 gereed zal zijn. In dit IKC hebben straks het basisonderwijs, de kinderopvang (peutergroep, kinderdagverblijf en BSO) en het Pax junior college een volwaardige plaats. Het IKC is een voorziening waar kinderen gedurende de dag komen om te leren en te spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag  

Op maandag, dinsdag en donderdag starten en eindigen de kinderen tijdens schoolweken op de locatie in De Leeuwenkuil. Er zijn twee leeftijdsgebonden groepen “Blixem” en “Regenboog” die beide over een eigen ruimte beschikken. Op de groepen zijn er uitdagende materialen en wordt er gezorgd voor een leeftijdsadequaat aanbod.

Buitenschoolse opvang in vakanties, op woensdagmiddag en op vrijdag

In vakanties, op woensdagmiddagen en op vrijdagen start de BSO altijd vanuit onze locatie aan de Rozenstraat. Na de opstart gaan de kinderen naar de locatie in De Leeuwenkuil voor activiteiten. Aan het einde van de dag sluiten de kinderen de dag weer af op onze locatie aan de Rozenstraat.

Voorschoolse opvang

Tijdens schoolweken bieden wij alle dagen voorschoolse opvang aan vanuit onze locatie aan de Rozenstraat. Aangezien de kinderen door onze medewerkers naar school gebracht worden, bieden wij alleen voorschoolse opvang aan kinderen die het basisonderwijs in Beneden-Leeuwen bezoeken.

Mocht u informatie willen hebben over de buitenschoolse opvang of uw kind voor deze opvang aanmelden dan kunt u contact opnemen met onze afdeling klantrelaties, klantrelaties@stichtingspom.nl

Adres

Azaleastraat 1
6658 XP Beneden-Leeuwen
T: 06 13851888

LRK

BSO 230 566 066
VSO 309 330 713

Clustermanager

Monique van Ginneken
E: m.vanginneken@spomkinderopvang.nl

Openingstijden

Na schooltijd tot 18.30
Tijdens vakanties:
7.30 uur tot 18.30 uur

Documenten

 

GGD Inspectierapporten

Klik hier om het meest actuele GGD Inspectierapport van onze BSO locatie in te zien.

Klik hier om het meest actuele GGD Inspectierapport van onze VSO locatie in te zien.

Ook op dit adres

Basisschool De Leeuwenkuil
Samenwerking met basisschool De Wijzer

Share This