BSO De Octopus (BSO)

Welkom!

Onze BSO is gevestigd in BS De Octopus. Wij bieden naschoolse opvang én vakantieopvang voor kinderen van basisschool De Octopus. Opvang voor kinderen van andere scholen is ook mogelijk.
Wij bieden op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang op De Octopus aan. Bent u geïnteresseerd in opvang buiten de huidige openingstijden, maak dit dan kenbaar bij onze afdeling klantrelaties, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Mail naar: klantrelaties@stichtingspom.nl

Integraal Kind Centrum (IKC) De Octopus

Onze BSO maakt deel uit van IKC De Octopus. In dit IKC hebben het basisonderwijs, de peutergroep (2-4) en de BSO een volwaardige plaats. Het IKC is een voorziening waar kinderen gedurende de dag komen om te leren en te spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag in schoolweken

Op maandag, dinsdag en donderdag starten en eindigen de kinderen tijdens schoolweken in de BSO ruimte in De Octopus. Op de groep zijn er uitdagende materialen en wordt er gezorgd voor een leeftijdsadequaat aanbod.

Buitenschoolse opvang in vakanties en op woensdag en vrijdag

In schoolvakanties en in schoolweken op woensdagen en vrijdagen wordt er samenwerking gezocht met de BSO van IKC De Kubus. De kinderen van De Octopus kunnen dan gebruik maken van de BSO Bij IKC De Kubus. Wanneer er in schoolvakanties uitgeweken wordt naar IKC De Kubus, blijven de kinderen van De Octopus in een groep bij elkaar en gaat een voor hen bekende PM-er van De Octopus mee naar De Kubus

Meer informatie? In ons informatieboekje dat u hiernaast aantreft, vindt u aanvullende praktische informatie over onze BSO.

Wilt u uw kind voor deze opvang aanmelden dan kunt u contact opnemen met onze afdeling klantrelaties, klantrelaties@stichtingspom.nl

 

Adres

Octopusstraat 2
6631 CA Horssen
Tel: 06 17221719

LRK

113887899

Clustermanager

Monique van Ginneken
E: m.vanginneken@spomkinderopvang.nl

Openingstijden

Schoolweken :
ma-di-do van 14.15 uur tot 18.00 uur (wij gaan over op continurooster dus van 14.15 u tot 18.00 u)

Documenten

GGD Inspectierapporten

Klik hier om het meest actuele GGD Inspectierapport in te zien.

Ook op dit adres

Basisschool de Octopus

Share This