Persbericht: SPOM Kinderopvang en KION werken toe naar fusie

Ouders en medewerkers van de kinderopvangorganisatie in de regio Maas en Waal zijn vandaag geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot een bestuurlijke fusie met KION. Daarbij zal SPOM Kinderopvang per 1 mei onderdeel worden van de KION-groep. De Stichting SPOM Kinderopvang zal in haar huidige vorm blijven bestaan en de overeenkomsten met ouders en medewerkers blijven gelijk.

Het initiatief voor deze bestuurlijke fusie komt voort uit de wens om SPOM Kinderopvang toekomstbestendig te maken. De organisatie heeft een klein bestuur en management en dat maakt het kwetsbaar. Daarbij heeft de organisatie zich beraden op manieren om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid aan de kinderopvang stelt. Door aan te sluiten bij een grotere aanbieder kan SPOM Kinderopvang zich versterken op juist deze punten. Medio april nemen de bestuurders van SPOM Kinderopvang en KION het definitieve besluit voor de fusie.

Samenwerking geeft de doorslag

Beslissend in de keuze voor KION als fusiepartner is diens visie op de samenwerking met scholen in de regio. Onlangs hebben KION Kinderopvang, Stichting Oeverwal en Stichting SPOM Onderwijs een convenant gesloten om gezamenlijk toe te werken naar een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar vanuit één didactische en pedagogische visie. Concreet betekent dit dat zij streven naar de ontwikkeling van kindcentra met een integraal aanbod van onderwijs en kinderopvang. KION bestuurder Eddy Brunekreeft is enthousiast over de voorgenomen fusie met SPOM Kinderopvang “Deze fusie, in combinatie met het convenant, maakt een nog intensievere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in de kindcentra mogelijk. Dat is echt een grote stap vooruit!”

Over SPOM Kinderopvang

SPOM Kinderopvang is verantwoordelijk voor de realisatie van kwalitatief goede kinderopvang in de gemeenten Druten en West Maas en Waal. Samen met het onderwijs zet de organisatie zich in voor de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van ruim 3000 kinderen. Bestuurder Lia van Meegen: “Door ons te verbinden aan KION kunnen we de kwaliteit van onze kinderopvang te verbeteren èn verder bouwen aan de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.” De administratie en klantenservice worden al sinds de start van SPOM Kinderopvang in 2014 verzorgd door KION.

Over KION

KION streeft ernaar om de beste te zijn op het gebied van kindontwikkeling en het ontzorgen van het jonge gezin. Wekelijks biedt zij kinderopvang en gastouderopvang aan ruim 9.500 kinderen in de regio Nijmegen. De organisatie loopt voorop met haar doorlopende pedagogische kwaliteitsverbeteringen en innovaties. Daarbij staat ze constant in verbinding met scholen en andere kindgerelateerde organisaties. Ga voor meer informatie naar kion.nl.

Share This