Overeenkomsten

Het is prettig als kinderopvang zo goed mogelijk aansluit bij uw behoeften.
Onze overeenkomsten variëren in flexibiliteit en het aantal weken opvang per jaar.
U vindt de verschillende mogelijkheden hieronder.

Peutergroep

Je sluit een overeenkomst af voor veertig weken; deze weken lopen gelijk aan de schoolweken van de regio. Je betaalt een jaarbedrag, verdeeld over twaalf maandelijkse termijnen.

Kinderdagverblijf

U kunt kiezen uit verschillende overeenkomsten:

 • 52 weken: het hele jaar opvang;
 • 48 weken: het hele jaar opvang behalve vier zelfgekozen vakantieweken;

48 weken

Wanneer u kiest voor een 48 weken overeenkomst, bepaalt u zelf wanneer u de vier vakantieweken opneemt. We hanteren slechts een paar eenvoudige regels:

 • De vakantieweken lopen altijd van maandag tot en met vrijdag.
 • Voor een kind op het kinderdagverblijf is de keuze van de weken geheel vrij.
 • u geeft twee maanden voor de geplande vakantiewe(e)k(en) de week of de weken dat uw kind niet komt aan de locatie door.
 • Bij de start van een kind in het eerste kwartaal van het jaar neemt u in de loop van het jaar drie weken vakantie op. Bij een start in het tweede kwartaal zijn dit twee weken. Bij een start in het derde kwartaal één week en bij een start in het vierde kwartaal is dit niet meer nodig. Op de locatie wordt dit bijgehouden.
 • Wanneer in november blijkt dat u nog onvoldoende vrije weken hebt opgenomen, dan kunt u ervoor kiezen om deze in december alsnog op te nemen. Wilt u in deze weken toch opvang voor uw kind? Dan kunt u tegen het tarief van incidentele opvang extra dagdelen in te kopen.
 • Bij beëindiging van de opvang in het kalenderjaar, vindt er geen verrekening van te veel of te weinig opgenomen uren plaats.
 • 40 weken: vakantieweken zelf te bepalen. Bij afwijken schoolvakantieweken graag tijdig doorgeven aan de administratief ondersteuner bij de locatie;
 • Flexibele opvang: als u onregelmatig werkt plannen we uw kind in volgens het schema dat u maandelijks doorgeeft aan de locatie.

Flexibele opvang

Met flexibele opvang bedoelen we de opvang die je, op basis van een ‘overeenkomst flexibele opvang’ op wisselende dagdelen in de maand bij een locatie afneemt.

Via het Ouderportaal kun je de gewenste dag(del)en bij de locatie kenbaar maken.

Voorwaarden

 • Ouders sluiten een overeenkomst voor flexibele opvang af.
 • De overeenkomst is gebonden aan een minimum van gemiddeld één dagdeel per week. De facturering hiervan vindt maandelijks plaats.
 • Flexibele opvang bieden we per dagdeel aan.
 • Bij teveel aanvragen gecombineerd met een hoge bezetting bij een locatie kunnen we een wachtlijst voor flexibele overeenkomsten hanteren.
 • De clustermanager bepaalt of de flexibele capaciteit in een aparte groepsruimte plaatsvindt of dat we deze over meerdere groepen verspreiden.
 • Ouders/verzorgers geven uiterlijk drie weken voor de startdatum, en vervolgens drie weken voor het begin van elke maand, hun rooster met de gewenste dag(del)en via het Ouderportaal door, waarna het kind wordt ingepland.
 • Ouders/verzorgers hebben, bij tijdig doorgeven, recht op de opvang die past binnen de overeenkomst.
 • Bij te laat doorgeven van de gewenste dag(del)en vervalt het automatisch recht. Beoordeling vindt dan plaats volgens de regeling van incidentele opvang en ruilen van dagen. Het geplande aantal kinderen in de groep en de locatie is dan medebepalend of de opvang op de gewenste dagen kan plaatsvinden.
 • Als een ouder meer dagdelen nodig heeft dan in de overeenkomst staat, hebben zij geen automatisch recht. Beoordeling is dan volgens de regeling van incidentele opvang.
 • Als ouders minder dagdelen afnemen dan waar zij volgens de overeenkomst recht op hebben, is het niet toegestaan dagdelen op te sparen en later af te nemen.

Buitenschoolse opvang

Je kunt kiezen uit verschillende overeenkomsten:

 • 52 weken: opvang tijdens schoolweken met twaalf weken vakantieopvang;
 • 48 weken: het hele jaar opvang behalve vier zelfgekozen vakantieweken. Ze moeten binnen de vakantieweken van de regio vallen;

48 weken

Wanneer je kiest voor een 48 weken overeenkomst, bepaal je zelf wanneer je de vier vakantieweken opneemt. We hanteren slechts een paar eenvoudige regels:

 • De vakantieweken lopen altijd van maandag tot en met vrijdag.
 • De vakantieweken vallen altijd in de schoolvakantieweken van de regio.
 • Je geeft de week of de weken dat je kind niet komt twee maanden voor de geplande vakantiewe(e)k(en) aan de locatie door via het Ouderportaal.
 • Bij de start van een kind in het eerste kwartaal van het jaar neem je in de loop van het jaar drie weken vakantie op. Bij een start in het tweede kwartaal zijn dit twee weken. Bij een start in het derde kwartaal één week en bij een start in het vierde kwartaal is dit niet meer nodig. Dit wordt bij de locatie bijgehouden.
 • Wanneer in november blijkt dat je nog onvoldoende vrije weken hebt opgenomen, kun je ervoor kiezen om deze in december alsnog op te nemen. Wil je in deze weken toch opvang voor je kind? Dan kun je tegen het tarief van incidentele opvang extra dagdelen in te kopen.
 • Bij beëindiging van de opvang in het kalenderjaar, vindt er geen verrekening van te veel of te weinig opgenomen uren plaats.
 • 40 weken: opvang tijdens schoolweken;
 • 12 weken:opvang tijdens alle vakantieweken van de regio;
 • 8 weken: je kiest tijdens de twaalf vakantieweken van de regio acht weken waarin je kind naar de bso komt. Dit geef je door via het Ouderportaal;
 • Flexibele opvang: als je onregelmatig werkt plannen we je kind in volgens het schema dat je maandelijks doorgeeft aan de locatie.

Voorwaarden flexibele opvang

 • Ouders sluiten een overeenkomst voor flexibele opvang af.
 • De overeenkomst is gebonden aan een minimum van gemiddeld één dagdeel per week. De facturering hiervan vindt maandelijks plaats.
 • Flexibele opvang bieden we per dagdeel aan.
 • Bij teveel aanvragen gecombineerd met een hoge bezetting bij een locatie kunnen we een wachtlijst voor flexibele overeenkomsten hanteren.
 • De clustermanager bepaalt of de flexibele capaciteit in een aparte groepsruimte plaatsvindt of dat we deze over meerdere groepen verspreiden.
 • Ouders/verzorgers geven uiterlijk drie weken voor de startdatum, en vervolgens drie weken voor het begin van elke maand, hun rooster met de gewenste dag(del)en via het Ouderportaal door, waarna het kind wordt ingepland.
 • Ouders/verzorgers hebben, bij tijdig doorgeven, recht op de opvang die past binnen de overeenkomst.
 • Bij te laat doorgeven van de gewenste dag(del)en vervalt het automatisch recht. Beoordeling vindt dan plaats volgens de regeling van incidentele opvang en ruilen van dagen. Het geplande aantal kinderen in de groep en de locatie is dan medebepalend of de opvang op de gewenste dagen kan plaatsvinden.
 • Als een ouder meer dagdelen nodig heeft dan in de overeenkomst staat, hebben zij geen automatisch recht. Beoordeling is dan volgens de regeling van incidentele opvang.
 • Als ouders minder dagdelen afnemen dan waar zij volgens de overeenkomst recht op hebben, is het niet toegestaan dagdelen op te sparen en later af te nemen.
Share This