Meest gestelde vragen

Misschien wil je eerst kijken bij de vragen die andere ouders al aan ons stelden voordat je jouw vraag aan ons stelt.
Wie weet staat het antwoord er al bij.

Inschrijving

Burgerservicenummer (BSN)

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht ouders/verzorgers naar het BSN te vragen, zowel van de ouder(s) als van het kind. De Belastingdienst koppelt deze gegevens aan hun eigen registratiesystemen om zodoende te kunnen controleren.

Bij het invullen van ons online inschrijfformulier vragen wij naar jouw BSN. Dit komt vervolgens ook te staan op de overeenkomst. Mocht het veld voor het BSN niet zijn ingevuld, dan vragen wij je om dit nummer via het Ouderportaal in te vullen.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Je kan je kind aanmelden via de button ‘Inschrijven’ aan de rechterkant van de website.

Voor de belastingdienst heb ik het LKRP nummer nodig van de locatie waar mijn kind opvang heeft. Waar vind ik dit nummer?

Het LRKP nummer van de locatie vind je op de locatiepagina aan de rechterkant.

De LRKP nummers van de gastouders vind je op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zoek via ‘gastouderbureau KION’ of de naam/adres van de gastouder.

Facturering

Wanneer ontvang ik de factuur?

De factuur van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peutergroep versturen we rond de tiende van elke maand voorafgaand aan de maand van de opvang. Dit sluit aan bij het systeem dat de belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag. Bij een automatisch incasso innen we het factuurbedrag op de 26e van de maand.

Krijg ik elke maand een factuur?

Ja, je krijgt elke maand eenzelfde factuur.
De jaarkosten, op basis van de overeenkomst die je hebt afgesloten, delen we door twaalf. Dit betekent dat, als je een 8, 12, 40 of 48 weken overeenkomst hebt afgesloten, ook in de maand(en) waarop je kind niet komt en een vakantieperiode, een factuur van ons ontvangt.

We vragen je de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen.

Waarom staan op mijn overeenkomst en factuur voor de bso twee regels per dag?

Eén regel beschrijft de uren in de schoolweken en de andere regel de uren in de vakantieweken.
Dit is alleen bij overeenkomsten voor buitenschoolse opvang voor 48 en 52 weken.

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer wijzigen?

Voor het wijzigen van het IBAN vul je een nieuw sepa-formulier in.
Deze kunt je aanvragen bij Klantrelaties@stichtingspom.nl

Opvang

Mijn kind is later geboren dan op de verwachte geboortedatum. Mag ik de startdatum aanpassen?

Bij een latere bevallingsdatum mag je de startdatum maximaal twee weken verzetten. Als de startdatum om een andere reden (of langer dan een maand) wordt uitgesteld, plaatst de afdeling Klantrelaties het kind terug op de wachtlijst. Graag ontvangen wij één maand voor de vastgestelde startdatum een mail op klantrelaties@stichtingspom.nl

Wat is de opzegtermijnen hoe zeg ik de plaats van mijn kind op?

De opzegtermijn is een maand.
Je kunt de overeenkomst beëindigen door op de homepage, via de button ‘wijziging doorgeven’, de plaats op te zeggen.

Share This