Medewerkers

Alle medewerkers zijn gekwalificeerd volgens de cao Kinderopvang en de wet IKK . Dit betreft de opleiding maar ook taaleisen en dergelijke. Alle pedagogisch medewerkers zijn geschoold op het gebied van veiligheid en pedagogiek. Zij hebben allemaal een basistraining kinder-EHBO gehad en daarnaast is een aantal van hen aangesteld als bedrijfshulpverlener. Bij alle locaties zijn actuele evacuatieplannen en doen we, in samenwerking met de brandweer, brandoefeningen. We hanteren daarbij zowel aangekondigde als niet-aangekondigde oefeningen. De pedagogisch medewerkers van de locaties waar we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bieden, zijn getraind in het werken met de VVE-methode Uk & Puk en alle dagverblijven ook met het kind-volg-systeem ‘Kijk’. Deze training is afgesloten met een certificaat.

Er is een scholingsbudget dat we heel divers in kunnen zetten voor een specifieke scholingsbehoefte zoals bijvoorbeeld taaltraining en bijscholingen. Voor de VVE locaties stellen we per locatie een  specifiek scholingsplan op.

Stagiaires

Soms is er een stagiaire in de groep. De opleiding die een stagiaire volgt en het niveau dat zij of hij hierin bereikt heeft, bepaalt de mate waarin zij of hij ondersteuning mag bieden bij het activiteitenaanbod en de begeleiding van de kinderen. De stagiaires zijn in principe boventallig (extra). De stagiaire (pedagogisch werk) doet onder begeleiding van de pedagogisch medewerker mee aan alle onderdelen van het programma. Afhankelijk van de vorderingen in de stage neemt zij/hij het initiatief bij de kring, bereidt het activiteitenprogramma mee voor en begeleidt de activiteiten. Een stagiaire oefent met het kind-volg-systeem. Daarnaast verricht de stagiaire allerhande voorkomende ondersteunende taken. Als de clustermanager en de werkbegeleider vinden dat de stagiaire in staat is om onder toezicht zelfstandig verantwoordelijk te zijn voor de groep, kan zij/hij, incidenteel en onder vastgestelde voorwaarden uit de cao Kinderopvang, worden ingezet naast een gediplomeerd pedagogisch medewerker.

Vrijwilligers

Soms is er een vrijwilliger in de groep/bij de locatie, bijvoorbeeld om voor te lezen. Deze vrijwilliger is boventallig (extra). Een vrijwilliger tekent een vrijwilligersverklaring en heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Share This