Kwaliteit

Het leveren van kwaliteit vinden wij een basis uitgangspunt. Wij zijn continue bezig met het verbeteren van de dienstverlening zodat deze blijft aansluiten bij nieuwe verwachtingen die maatschappelijk aan ons gesteld worden en die onze klant belangrijk vindt. SPOM Onderwijs is een partner voor ons, waarmee wij afstemmen over de doorgaande lijn van de kinderen en over het pedagogisch klimaat waar we samen werken.

Al onze locaties hebben een vergunning; deze krijg je als je voldoet aan de landelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen. Bovendien zijn alle locaties geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

De medewerkers hebben regelmatig deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld op het gebied van VVE, interactie met kinderen en het activiteiten aanbod voor kinderen. Alle medewerkers hebben een kinder EHBO diploma.

Share This