Kinderopvangtoeslag

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen staat dat de kosten voor kinderopvang worden verdeeld tussen de ouder/verzorger en de belastingdienst (Bureau Toeslagen), afhankelijk van het (gezins)inkomen. U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl. Bij de aanvraag vult u onder andere het uurtarief en het aantal uren opvang per jaar in. De gegevens kunt u overnemen van onze overeenkomst.

Mogelijk behoort u tot één van de zogenaamde doelgroepen van de Wet kinderopvang. In dat geval komt u in aanmerking voor een ouderbijdrage van de gemeente.

 

Eén bankrekeningnummer voor de belastingdienst

Eind 2013 is door de belastingdienst het zogenaamde één-bankrekeningnummer-beleid ingevoerd. Dit houdt in dat ouders voortaan nog maar op één bankrekeningnummer (op eigen naam) belastingteruggaven en toeslagen kunnen ontvangen. De belastingdienst heeft verder als voorwaarden gesteld dat het Burgerservicenummer (BSN) van ouders en kind bij ons bekend en geregistreerd moet zijn en dat er een geldige identiteitscontrole van ouders en kind heeft plaatsgevonden. Deze controle vindt plaats tijdens het intakegesprek.
Het BSN kun je vermelden op het inschrijfformulier.

De belastingdienst schrijft voor dat alle locaties wettelijk geregistreerd staan bij het Landelijk Register Kinderdagopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het registratienummer van de locatie vul je in bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Share This