Organisatie

SPOM Integrale Kindcentra (IKC) is gestart op 1 januari 2012. De bouw van het integraal kindcentrum De Kubus was toen nog in volle gang. Op 13 augustus 2012 opende het integraal kindcentrum De Kubus in Druten zijn deuren. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen vanaf dat moment terecht tussen 7.30 uur ’s morgens en 18.00 uur ’s avonds. (Voor een overzicht van tijden bij de verschillende vormen van opvang kunt u terecht op www.ikcdekubus.nl).

De kinderopvang die in het IKC is gerealiseerd bestaat o.a. uit de kinderdagopvang voor baby’s en kinderen tussen 0 en 4 jaar. Gekwalificeerde pedagogisch medewerksters staan klaar om de kinderen een goede zorg te bieden en de ontwikkeling te stimuleren.
De buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar biedt zowel voor- als naschoolse opvang. De pedagogisch medewerksters zetten zich in om de kinderen te begeleiden tijdens hun vrije tijd. Dat gebeurt door diverse activiteiten aan te bieden. Zo is er bijvoorbeeld een goede samenwerking met de Nieuwe Muziekschool die sinds de start van het IKC De Kubus in het gebouw is gehuisvest. Maar er is ook een aanbod van sport dat wordt verzorgd door de combinatiefunctionarissen van SPOM. Het aanbod van activiteiten varieert en wordt in de loop van de tijd steeds meer uitgebreid.

Communicatie met ouders

Stichting SPOM IKC is een jonge organisatie die op het terrein van de exploitatie deskundig wordt gesteund door KION, de kinderopvangorganisatie in Nijmegen. Door de dialoog aan te gaan met de ouders, de “klanten” van SPOM IKC, proberen wij het aanbod van kinderopvang zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte.

De kinderopvang in IKC De Kubus te Druten is op dit moment het enige IKC waar kinderopvang is gerealiseerd. De ambitie is er om op termijn meerdere IKC’s op te richten dan wel in bestaande schoolgebouwen kinderopvang te realiseren. Of dit ook werkelijkheid wordt, is afhankelijk van de economische situatie en de maatregelen van de overheid t.a.v. de kinderopvangtoeslag.

SPOM IKC heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit 5 personen en een éénhoofdig College van Bestuur. Het IKC De Kubus heeft een directeur en een teamleider Kinderopvang.

Share This