Missie en visie

Kwalitatief goede kinderopvang

De missie van SPOM IKC maakt duidelijk waar we voor staan en waar we voor gaan: het realiseren van kwalitatief goede kinderopvang tegen zo laag mogelijke kosten in een integraal kindcentrum waar sprake is van een doorlopende pedagogische lijn en waar de partners Kinderopvang, Onderwijs en Peuterspeelzaal optimaal samenwerken.

In de huidige samenleving zijn veel mensen betrokken bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wanneer deze mensen samenwerken en dezelfde ideeën en uitgangspunten hebben over de ontwikkeling van kinderen, komt dit ten goede aan die optimale ontwikkeling. Bij het maken van de plannen voor het integraal kindcentrum is de volgende ondertitel gekozen:

‘It takes a village to raise a child’

De ontwikkelingen in de maatschappij waar beide ouders zo veel mogelijk participeren in het arbeidsproces vragen om voorzieningen die daarbij ondersteunend zijn. Onderwijs is een belangrijk deel van de ontwikkeling van kinderen maar vindt ook steeds meer plaats buiten de school. Om die reden kijkt het onderwijs meer naar buiten om de maatschappij te verbinden met de school. Samenwerking met sportvereningingen, muziekverenigingen, met kunst- en cultuurinitiatieven en met bedrijven en instellingen wordt door de inzet van combinatiefunctionarissen verstevigd. Met de realisatie van een integraal kindcentrum, waar onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal gebruik kunnen maken van de moderne voorzieningen in het gebouw en van de samenwerking met verenigingen in de vorm van arrangementen en als integraal aanbod, krijgt het woon- en leefklimaat van het dorp een stevige impuls.

Share This