Klachtenregeling

De medewerkers van de kinderopvang streven ernaar de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd, optimale zorg en aandacht te geven. Bij de organisatie van de kinderopvang wordt ernaar gestreefd zo veel mogelijk afstemming te zoeken met de klant, de ouders. Toch kan het voorkomen dat ouders een vraag, zorg of klacht hebben. De procedure die bij de behandeling van klachten wordt gehanteerd is neergelegd in een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is op deze website in te zien.

Klachtenregeling

Share This