Beleid

Ondernemerschap is voor onderwijsorganisaties van steeds groter belang. Onderwijs kijkt meer naar buiten om de maatschappij meer en meer te verbinden met onderwijs. Om scholen aantrekkelijk te houden richting de toekomst is de koppeling met kinderopvang een grote kans. In kleinere kernen kan de koppeling tussen kinderopvang en onderwijs bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie.

Zowel uit onderzoek als uit de praktijk is gebleken dat de hoeveelheid onderwijstijd er toe doet voor kinderen. Wanneer kinderen een groter deel van de dag in een kindcentrum aanwezig zijn, is het aannemelijk dat een geïntegreerd aanbod van onderwijs, ontspanning en ontwikkeling de kinderen ten goede komt.

Een Integraal Kindcentrum moet een plek zijn waar leren en spelen samengaan onder één dak en waarbij kinderen zich binnen een onderwijs- en dagarrangement en binnen één pedagogisch concept kunnen ontwikkelen. Het IKC is daarmee een plek waar kinderen in de gelegenheid worden gesteld hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Share This