Als je kind ziek is

Als je kind niet naar het kinderdagverblijf, de peutergroep of de buitenschoolse opvang komt, meld je haar of hem telefonisch af bij de locatie. Het liefst zo snel mogelijk. We kunnen dan eventueel een ander kind laten ruilen of een dag extra opvang aanbieden.

Je kind kan komen als de pedagogisch medewerkers de verzorging kunnen bieden die je kind nodig heeft. De gezondheid van alle andere kinderen van de groep staat hierbij voorop. Wanneer een kind bij ons ziek wordt, belt de pedagogisch medewerker naar de ouders om te vragen het kind op te halen.

We spreken met elke ouder af dat je de pedagogisch medewerkers laat weten of je kind een besmettelijke ziekte heeft. De pedagogisch medewerkers en de clustermanager beslissen dan of het kind al dan niet kan komen of kan blijven. We baseren ons hierbij op advies van de GGD. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de KIDDY app of contact opnemen met de GGD.

Als je kind medicijnen nodig heeft, vul je een medicijnverklaring in.

Zieke kinderen en betaling

Wanneer een kind door ziekte niet naar het kinderdagverblijf, de peutergroep of de buitenschoolse opvang kan komen, is er wel betaling verschuldigd. Bij langdurige ziekte zijn er twee mogelijkheden:

  • blijven betalen; zo behoud je het recht direct weer gebruik te maken van de kinderopvang zodra je kind weer beter is;
  • stoppen met betaling met inachtneming van de opzegtermijn; hiermee zeg je de overeenkomst op. Je kind komt dan wel met de hoogste prioriteit op de vraaglijst en heeft daarmee voorrang bij herplaatsing.

Meer informatie vind je in de folder medisch handelen en medische risico’s.

Share This