Clustermanager Kinderopvang op De Kubus

Stichting SPOM Kinderopvang is een stichting met visie op de toekomst voor opvang in samenwerking met onderwijs. Zes jaar geleden is SPOM gestart met kinderopvang binnen een integraal kindcentrum (IKC) De Kubus. Voor de aansturing van de opvang binnen De Kubus zijn wij op zoek naar een manager.

Algemeen

Wil jij als clustermanager bouwen aan de kinderopvang in IKC De Kubus? Wij zoeken een ervaren manager uit de kinderopvang die kan inspireren en gaat voor kwaliteit. Je krijgt als leidinggevende de verantwoordelijkheid voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang met VVE en de buitenschoolse opvang. De komende jaren vinden er diverse veranderingen plaats door o.a. het nieuwe kwaliteitskader kinderopvang en wijzigingen op het gebied van VVE .
In de organisatie wordt de manager aangestuurd door de bestuurder Kinderopvang. Het werk vraagt grote zelfstandigheid, ook al is er regelmatig overleg met twee collega-managers die hun werkgebied in Druten en West Maas en Waal hebben. Voor de inhoudelijke afstemming in het IKC is de schooldirecteur verantwoordelijk . De verbinding tussen de kinderopvang en de school geef je samen vorm.

Manager is specialist

Als manager ken je de kinderopvang als geen ander en geef je het IKC mede vorm. Je laat de verbinding tussen onderwijs en opvang groeien en gaat voor kwaliteit met pedagogische visie, waarbij de ouder en het kind centraal staan. Je zorgt voor goed gekwalificeerd personeel dat met plezier werkt. Resultaatgerichtheid en een efficiënte bedrijfsvoering zijn voor jou vanzelfsprekend.
Je krijgt te maken met een grote diversiteit aan taken, waarbij het belangrijk is dat je snel kan schakelen, prioriteren en verbinden. De backoffice van SPOM Kinderopvang is ondergebracht bij KION, waardoor je voor de ondersteunende diensten ook met hen contact onderhoudt. Op locatie is een medewerker administratieve ondersteuning aanwezig die zorgt voor roostering, vakantieplanning etc.
Uitvoering geven aan de pedagogische kwaliteit op de locatie en de coaching van de medewerkers volgens de wet IKK maakt onderdeel uit van de functie, waardoor een hiervoor gekwalificeerde opleiding noodzakelijk is.

Belangrijke vereisten zijn:

 Ervaring als manager / leidinggevende in de kinderopvang;
 Gekwalificeerd als pedagogisch coach en kwaliteitsmedewerker pedagogiek volgens de wet Kinderopvang;
 Verbindend leiderschap met een coachende stijl;
 Een stevige persoonlijkheid met sociale vaardigheden om binnen een schoolteam en met verschillende leidinggevenden te kunnen werken;
 Stressbestendig en besluitvaardig;
 Kennis van en ervaring met de bedrijfsvoering binnen de kinderopvang.

Wij bieden

Een aantrekkelijke baan met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het team waar je leiding aan gaat geven is deskundig en gemotiveerd. Het IKC is door zijn organisatie binnen het onderwijs vernieuwend in Nederland en daar maak je deel van uit. Salariëring conform CAO-kinderopvang.

Solliciteren

Spreekt deze functie je aan en bezit je over de kwaliteiten die wij vragen? Mail dan uiterlijk 8 oktober 2018 een sollicitatiebrief met CV naar Fiona Willemsen (f.willemsen@spommaasenwaal.nl).
Voor informatie kun je contact opnemen met Helma Verbeet, bestuurder SPOM Kinderopvang, telefoon 06-10297882. De eerste gesprekken vinden in de tweede week van oktober plaats.

Share This