SPOM Kinderopvang heeft een breed aanbod voor kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang in de gemeenten Druten en West Maas en Waal. Op de locaties krijgen de kinderen van 0 tot het einde van de basisschool een aanbod dat past bij hun leeftijd. Wij willen kinderen kansen bieden om zich te ontwikkelen. Het aanbod dat wij geven sluit aan bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Onze kinderdagopvang en buitenschoolse opvang vindt u in de plaatsen Beneden Leeuwen en Druten en er is buitenschoolse opvang in Horssen. Onze peuteropvang vindt u in vrijwel alle dorpen van beide gemeenten. SPOM Kinderopvang voelt zich nauw verbonden met haar omgeving en speciaal met de scholen waarin of waarbij de opvang gehuisvest is. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder uitgebouwd.

SPOM gaat verder als KION

 

Vanaf 1 januari gaat SPOM Kinderopvang verder onder de naam KION. Onder de vlag van KION kunnen we de kinderopvang in Druten en West Maas en Waal verstevigen en toekomstbestendig maken.

Vanaf 1 januari komt de website van SPOM Kinderopvang te vervallen. Wilt u meer informatie over de locaties of uw kind aanmelden, ga dan naar de website van KION.

Nieuw per 1 januari 2018

 

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk en de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)  in werking getreden. Beide wetten hebben veel invloed op onze organisatie. Wij hebben eind 2017 al een groot aantal veranderingen doorgevoerd en zullen in de loop van 2018 verder werken aan de kwaliteitsverbeteringen die samen hangen met de nieuwe wettelijke kaders en hetgeen wij zelf nastreven.

De peuterspeelzalen zijn peuteropvang geworden en kennen sinds januari andere subsidiëring en voorwaarden. Voor alle locaties zijn we bezig de kwaliteitsslag te maken die past bij IKK.

 

Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

 

  • alle kinderen een mentor hebben
  • wij hebben ervoor gekozen dat alle pedagogisch medewerksters een diploma Kinder-EHBO hebben
  • gestart is met het verbeteren van de taalvaardigheid van pedagogisch medewerksters
  • vrijwilligers op de peutergroepen niet meer worden ingezet als beroepskracht.
Share This