SPOM Kinderopvang heeft een breed aanbod voor kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang in de gemeenten Druten en West Maas en Waal. Op de locaties krijgen de kinderen van 0 tot het einde van de basisschool een aanbod dat past bij hun leeftijd. Wij willen kinderen kansen bieden om zich te ontwikkelen. Het aanbod dat wij geven sluit aan bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Onze kinderdagopvang en buitenschoolse opvang vindt u in de plaatsen Beneden Leeuwen en Druten en er is buitenschoolse opvang in Horssen. Onze peuteropvang vindt u in vrijwel alle dorpen van beide gemeenten. SPOM Kinderopvang voelt zich nauw verbonden met haar omgeving en speciaal met de scholen waarin of waarbij de opvang gehuisvest is. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder uitgebouwd.

KION en SPOM werken toe naar fusie

KION en SPOM Kinderopvang kondigen het voornemen aan voor een bestuurlijke fusie. Daarmee zal SPOM Kinderopvang per 1 mei onderdeel worden van de KION-groep. Het initiatief voor deze bestuurlijke fusie komt voort uit de wens om SPOM Kinderopvang toekomstbestendig te maken. KION ziet het als een mooie uitbreiding van het gebied in het verlengde van Beuningen. Bovendien maakt het een nog intensievere samenwerking mogelijk tussen onderwijs en kinderopvang in Beuningen, Druten en West Maas en Waal.

Lees het volledige persbericht

Nieuw per 1 januari 2018

 

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk en de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)  in werking getreden. Beide wetten hebben veel invloed op onze organisatie. Wij hebben eind 2017 al een groot aantal veranderingen doorgevoerd en zullen in de loop van 2018 verder werken aan de kwaliteitsverbeteringen die samen hangen met de nieuwe wettelijke kaders en hetgeen wij zelf nastreven.

De peuterspeelzalen zijn peuteropvang geworden en kennen sinds januari andere subsidiëring en voorwaarden. Voor alle locaties zijn we bezig de kwaliteitsslag te maken die past bij IKK.

 

Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

 

  • alle kinderen een mentor hebben
  • wij hebben ervoor gekozen dat alle pedagogisch medewerksters een diploma Kinder-EHBO hebben
  • gestart is met het verbeteren van de taalvaardigheid van pedagogisch medewerksters
  • vrijwilligers op de peutergroepen niet meer worden ingezet als beroepskracht.
Share This